Grövelfjäll

Information kring Covid-19

Allmänna åtgärder

 • Vi uppmanar alla Grövelfjälls gäster att boka er utrustning och köpa era liftkort via vår hemsida för att minimera trängsel. 
 • På allmänna ytor (toaletter, uthyrning, reception, restaurang m.fl.) kommer handsprit finnas för er som besöker oss. 

 • Endast ingång till Restaurangen från Barnbackens sida. Trappan inomhus är avstängd.

 • Separata ingångar för Skidshop och Uthyrning, följ skyltningen.

 • Har du någon typ av symtom, stanna hemma och kontakta vården för information om hur du skall gå tillväga.

Uthyrning

 • Handsprit vid kassan
 • Plexiglas vid varje kassa
 • Hyrd utrustning kommer att desinficeras vid återlämning, gäller hjälmar och stavar.
 • Personer i sällskapet som ej skall ha utrustning får vänligen vänta utomhus.

Skidshop & Reception

 • Handsprit vid kassan
 • Avståndsmarkeringar på golvet
 • Plexiglas vid varje kassa